قآلب هآ و شکلک هآی چری کو - پست ویژهقآلب هآ و شکلک هآی چری کو


...همه چی...+  |  سه شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۱   |  11:46  |  کوثر   | 
عکسآیـ ـ بآمزهـ ـی وینیـ پـ ـو

 

 

+بدو برو تویـ ادآمهـ ـ

+خیلیـ نآزننننننننننننننننننننـ

+زود بآش دیگهـ


ادامه مطلب
+  |  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱   |  22:31  |  کوثر   | 
پست ویژه یـ ۷

 

      

 

+ خیلیـ جالبـ و بآحآلنـ

+ نریـ ادآمه از دستـ دآدیآ؟!...


ادامه مطلب
+  |  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱   |  13:59  |  کوثر   | 
پست ویژهـ۶

 

                   

 

+هرچیـ میخوای توشـ هستـ!

+از دست ندیا؟!

+ د برو دیه چرا معطلیـ؟!...


ادامه مطلب
+  |  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱   |  14:49  |  کوثر   | 
پستـــ ویژهــ ۵

       

 

+ کلیــ دخمل و پسلــ عشقولیــ و..!

+ لاینرهایــ جدیــد+اویـــزهایــ جدیـــــد+وسایلــ خونهــ ی جدیــــد!


ادامه مطلب
+  |  چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱   |  19:47  |  کوثر   | 
پست ویژه۴

 

              

 

این یکیـــ دیه واقعا  یه پست ویژه ســـ!

+ توش از ایکون و لاینر و اویز هستش بگیر برو تا ریزه میزه ها و تزیینی هـــــا!

+ نینی از دست دادیــــــــــــا؟!...


ادامه مطلب
+  |  جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۱   |  12:23  |  کوثر   | 
پست ویژهــ شمارهــ۳

 


ادامه مطلب
+  |  سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰   |  14:42  |  کوثر   | 
پستــــــــ ویژهـــــــ!

 

                                  

توجهـــــ توجهــــــــــــ

نمیــــــــــدونمـــــ چرا ولیــــــــ دوس داشتم یه پستـــــ ویژهـــــــ بزارمـــــ

پس برید و با اینـــــ حسایـــــ من حالشــــــــو ببـــــــرید!

دوبــــارهــــــ توجهـــــــ

اگهــــ این پستـــــو از دستـــــــ بدیـــــــ حسابیـــــــــ ضرر کردیــــــــــــ!


ادامه مطلب